Showing all 15 results

Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo quản số lượng lớn thực phẩm tươi sống theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tủ cấp đông lạnh inox công nghiệp Berjaya giúp thực phẩm luôn được tươi ngon, lưu trữ thời gian lâu dài.

Giỏ hàng

Giỏ hàng