Showing 1–20 of 22 results

Thiết bị nhà bếp cao cấp là một trong những nhóm sản phẩm chủ lực do berjaya… Các sản phẩm như: Bếp chiên nhúng, bếp chiên rán, bếp âu, bếp gas nướng …

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
19,000,00020,050,000
Giảm giá!
13,300,00013,800,000
Giỏ hàng

Giỏ hàng