Thông báo lịch nghỉ tết xuân Tân Sửu 2021

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
– Căn cứ vào Quy định của Bộ luật Lao động nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn
trong năm;
– Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ Tết như
sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ:

– Toàn thể CB-CNV được nghỉ Tết nguyên đán Tân sửu 2021, bắt đầu từ ngày 09/02/2021
(28/12 âm lịch) đến hết ngày 15/02/2021 (Mồng 04/01 âm lịch). Ngày 16/02/2021 (Mồng
05/01 âm lịch) công ty tổ tức khai xuân.

Lịch nghỉ tết nguyên đán xuân Tân Sửu 2021
Lịch nghỉ tết nguyên đán xuân Tân Sửu 2021

– CB-CNV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm muộn hơn so với thời gian quy định trên thì đăng
ký nghỉ với người phụ trách.

II. CÔNG TÁC TỔNG VỆ SINH:

– Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.
– Tắt toàn bộ thiết bị điện.
– Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ tết.

Đề nghị các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận
– Khối văn phòng
– Khối sản xuất
– Lưu VP

 

Bài viết liên quan  Giới thiệu máy trộn đánh bột công suất lớn BJY-BM40N
Giỏ hàng

Giỏ hàng