Khay đựng thức ăn

KHAY ĐỰNG THỨC ĂN DÙNG CHO BẾP NHÀ HÀNG

Khay đựng thức ăn là những dụng cụ không thể thiếu cho các bếp nhà hàng, được sử dụng để chứa và bảo quản thức ăn sau khi nấu:

  • Khay được làm bằng thép không gỉ nên ăn toàn và vệ sinh cho thực phẩm
  • Khay có nhiều kích cỡ khác nhau
  • Thích hợp cho tất cả bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn … để đựng và bảo quản đồ

Khay đựng thức ăn

Các mẫu khay và kích thước:

Khay đựng thức ăn

Mã sản phẩm FP 1/1-2.5 có kích thước 530 x 325 x 65 mm

Mã sản phẩm FP 1/1-4 có kích thước 530 x 325 x 100 mm

Mã sản phẩm FP 1/1-6 có kích thước 530 x 325 x 150 mm

Mã sản phẩm FP 1/1-8 có kích thước 530 x 325 x 205 mm

Mã sản phẩm FP 1/2-2.5 có kích thước 325 x 265 x 65 mm

Mã sản phẩm FP 1/2-4 có kích thước 325 x 265 x 100 mm

Mã sản phẩm FP 1/2-6 có kích thước 325 x 265 x 150 mm

Mã sản phẩm FP 1/2-8 có kích thước 325 x 265 x 205 mm

Mã sản phẩm FP 1/3-2.5 có kích thước 325 x 176 x 65 mm

Mã sản phẩm FP 1/2-4 có kích thước 325 x 265 x 100 mm

Mã sản phẩm FP 1/2-6 có kích thước 325 x 265 x 150 mm

Mã sản phẩm FP 1/4-2.5 có kích thước 265 x 162 x 65 mm

Mã sản phẩm FP 1/4-4 có kích thước 265 x 162 x 100 mm

Mã sản phẩm FP 1/4-6 có kích thước 265 x 162 x 150 mm

Mã sản phẩm FP 1/6-2.5 có kích thước 176 x 162 x 65 mm

Mã sản phẩm FP 1/6-4 có kích thước 176 x 162 x 100 mm

Mã sản phẩm FP 1/6-6 có kích thước 176 x 162 x 150 mm

Mã sản phẩm FP 1/9-2.5 có kích thước 176 x 108 x 65 mm

Mã sản phẩm FP 1/9-4 có kích thước 176 x 108 x 100 mm

Mã sản phẩm FP 1/9-6 có kích thước 176 x 108 x 150 mm

Bài viết liên quan  Máy bào đá Berjaya BJY-IS18
Giỏ hàng

Giỏ hàng